انواع علف‌های هرز و راه‌های مبارزه با آنها

0

انواع علف‌های هرز نسبت به گیاه اصلی رشد سریع‌تر، توقع کمتر و تعداد بذرهای بیشتری دارند. با گیاه اصلی بر سر منابع غذایی، آب و نور رقابت می‌کنند.

ماندگاری و طول عمر زیادی دارند. از راه‌های مختلف مانند باد، آب، کود و بذرها وارد مزرعه شده بذر آن سال‌های زیادی در خاک زنده می‌ماند.

انواع علف‌های هرز و راه‌های مبارزه با آنها

 علف هرز ممکن است در آن زراعت خاص بومی باشد و یا از زراعت دیگر وارد شود. انواع علف‌های هرز بر اساس طول چرخه زندگی: علف‌های هرز یکساله و چند ساله هستند.

علف‌های هرز یکساله مانند: تاج خروس، علف هفت بند، جو وحشى، چچم، دم روباهى، فرفیون، گل گندم و سلمه‌تره و علف‌های هرز چندساله: هویج وحشی، اویارسلام، پیچک صحرایى، شیرین بیان، قیاق و نی.

از نظر نوع زندگی به سه دسته کامل، نیمه انگل و انگل مانند(گل جالیز، تیره پیچک صحرایی، چشم بلبلی یا شیرینگ و سس‌ها) تقسیم می‌شوند.

انواع علف های هرز برای مبارزه

انواع علف‌های هرز را برای مبارزه بهتر دسته بندی می‌کنند: باریک برگان، پهن برگان .

علف‌های هرز پهن برگ:

 • شیر پنیر یا علف شیر
انواع علف‌های هرز
 • پنیرک
 • علف هفت بند
 • سلمک یا سلمه تره
انواع علف‌های هرز
 • خردل وحشی
 • کیسه کشیش یا خورجینک
 • گلرنگ وحشی
 • خاکشیر معمولی
انواع علف‌های هر
 • گل گندم
 • ماشک
انواع علف‌های هرز
 • شاه تره
 • شلغم وحشی

علف‌های هرز باریک برگ:

 • یولاف وحشی
انواع علف‌های هرز
 • جو وحشی یا جو موشی
 • علف قناری یا خونی واش
انواع علف‌های هرز
 • دم روباهی
 • چاودار وحشی
 • بروموس آویخته
انواع علف‌های هرز

راههای مبارزه با علف‌های هرز:

کنترل مکانیکى علف‌هاى هرز: 

حذف علف‌های هرز با دست، بیل یا بیلچه و یا ماشین آلاتی مثل کولتیواتور پنجه‌ای- برای از بین بردن علف‌های انگلی مانند سس‌ها

کنترل فیزیکى علفهاى هرز: 

روش‌هایی مانند سوزاندن

کنترل بیولوژیکى علف‌هاى هرز: 

استفاده از دشمنان طبیعی علف‌های هرز مانند: حشرات، قارچ‌ها، موجودات ذره‌بینى (انگل‌ها)، حلزون‌ها و حیواناتی مانند گوسفند.

کنترل شیمیایى علف‌هاى هرز: 

در این روش از علف‌کش‌ها استفاده می‌شود.

تقسیم بندی علف‌کش‌ها

 • بر اساس دامنه تاثیر دو دسته: انتخابی( به گیاه کشت شده آسیب نمی‌زنند مانند تو فور‌دی و ترفلان) و عمومی(به همه گیاهان آسیب می‌زنند مانند راندآپ) تقسیم می‌شوند.
 • بر اساس نحوه عمل به دودسته: تماسى( پس از تماس با قسمت هوایی گیاه را نابود می‌کنند مانند اسیدسولفوریک) و سیستمیک یا جذبی(که به داخل گیاه جذب می‌شوند مانند راندآپ) تقسیم می‌شوند.

انواع علف‌کش‌ها بر اساس تاثیر به نوع علف‌های هرز:

پهن برگان:

 • پیکلورام: بصورت انتخابی سیستمیک اثر می‌گذارد. علف‌های چوبی و پهن برگ یکساله و چندساله را از بین می‌برد.
 • آترازین(گزاپریم): انتخابی پهن برگ‌ها و سیستمیک است. دامنه استفاده: سلمه، خرفه، تاج‌خروس، پیچک صحرایی، سوروف، قیاق، گاو چاق کن و کنترل علف‌های هرز مزارع نیشکر و ذرت
 • توفوردی: یک علف‌کش پس از رویش است. دامنه استفاده: علف‌های یکساله و چند ساله پهن برگ در مزارع گندم، برنج، ذرت و نیشکر مانند: خردل، تربچه وحشی، انواع شقایق، پنیرک، سلمه تره، پیچک، ماستونک، کنگر وحشی و شیرین بیان
 • بن سولفورون متیل : علف کش انتخابی و سیستمیک و در کنترل علف‌های هرز پهن برگ یکساله و چند ساله و جگن در کشت مستقیم و نشائی برنج پیش و پس رویشی
 • تری بنورون یا گرانستار: در کنترل علف‌های هرز پهن برگ در مزارع گندم در مرحله ۲ تا ۴ برگی شدن استفاده می‌شود.
 • کلودینافوپ پروپارژیل: سیستمیک و انتخابی گیاهان زراعی پهن برگ بوده و در مزارع گندم و غلات استفاده می‌شود.
 • بروموکسینیل یا پاردنر – پرومینال: سیستیک و انتخابی علف‌های هرز پهن‌برگ در ذرت علوفه ای، کتان، ذرت، ذرت شیرین، یولاف بهاره، گندم بهاره، جو پائیزه، جو بهاره، یولاف پائیزه و گندم پائیزه استفاده می‌شود.
 • برومیسید ام: علف‌کش انتخابی و سیستمیک برای علف‌های هرز پهن برگ مزارع گندم و جو بکار می‌رود.
 • لوگران اکسترا: علف‌کش انتخابی و سیستمیک برای علف‌های هرز پهن برگ مزارع گندم و جو بکار می‌رود.
 • بنول یا دیکامبا: : علف‌کش انتخابی و سیستمیک برای علف‌های هرز پهن برگ مزارع گندم و جو بکار می‌رود.
 • شوالیه یا مزوسولفورون یا یودوسولفورون: که انتخابی علف‌های هرز پهن برگ مزارع گندم و جو است.
 •  لینتور (تریاسولفورون دیکامبا): علف‌کش انتخابی علف های هرز پهن برگ یکساله و چندساله مزارع گندم و جو می‌باشد.

باریک برگان:

 • گلایفوزیت ۴۱%: علف‌کشی سیستمیک و انتخابی است. دامنه استفاده: علف‌های باریک برگ مانند: مرغ یا چایر، پیچک صحرایى، کنگر صحرایى و قیاق
 • اگزادیازون  با نام تجاری رونستار: انتخابی(باریک‌برگان)، سیستمیک و در کنترل پس از رویش علف‌های هرز مزارع برنج و پیاز شامل سوروف، اویارسلام، لویی، قاشق واش، تیرکمان آبی، سیپروس، عدسک آبی و سگ واش بکار برده می‌شود.
 • ستوکسیدیم ۵%: علف کش انتخابی باریک برگان و سیستمیک است. دامنه استفاده: علف‌های هرز کشیده برگ یکساله و چند ساله در زراعت چغندرقند و پیاز بکار برده می‌شود.
 • آلکُلر: علف‌کش سیستمیک و انتخابی است. دامنه استفاده: علف‌های هرز پهن برگ یکساله و اویارسالم را از بین می‌برد.
 • آکسیال: علف‌کش انتخابی باریک برگان در مزارع گندم و جو است و برای از بین بردن چچم، یولاف وحشی، خونی‌واش و دم روباهی استفاده می‌شود.

سایر مطالب :

علف هرز پنجه مرغی و راههای کنترل آن

همه چیز درباره کنترل علف هرز سس

دومنظوره:

 • پاراکوآت ۲۰% یا گراماکسون: علف‌کشی تماسی است در کنترل علف‌های هرز پهن برگ و نازک برگ باغات میوه، مزارع نیشکر و سیب‌زمینی برای از بین بردن علف‌های هرز استفاده می‌شود.
 • آمترین۸۰%: علف کش سیستمیک و انتخابی است. کنترل علف‌های هرز نازک برگ و پهن برگ در نیشکر، ذرت، چای، موز، مرکبات و زمین‌های غیر زراعی بکار برده می‌شود.
 • ترفلان: علف‌کش انتخابی و پس از رویش در کنترل علف‌های هرز نازک برگ و پهن برگ یکساله مزارع پنبه، سویا، آفتابگردان، حبوبات، چغندرقند، هویج، کلزا و کنجد.
 • پرتیلاکلر : علف کش انتخابی و در کنترل طیف وسیعی از علف‌های هرز خانواده باریک برگان(گندمیان)، پهن برگ و جگن‌ها در مزارع برنج بکار برده می‌شود.
 • سولفوسولفورون یا آپیروس: علف کش سیستمیک و انتخابی است. دامنه استفاده: کنترل پس از رویش علف‌های هرز نازک برگ و پهن برگ در مزارع گندم
 • اتال فلورالین: علف‌کشی دومنظوره و انتخابی برای کنترل تاجریزی، انواع تاج خروس، سلمه، انواع ارزن وحشی، سوروف، پنیرک، گاوپنبه و قیاق موثر است.
 • پرومترین: علف‌کش انتخابی و سیستمیک است. علف‌های هرز یک ساله‌ی کشیده برگ و پهن برگ در کشت کرفس، پنبه و نخود مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ای پی تی سی: علف‌کش انتخابی، سیستمیک است و در کنترل علف‌های هرز کشیده برگ و پهن برگ یک ساله و اویارسالم استفاده می شود.
 • آتلانتیس: علف‌کش دو منظوره برای علف های هرز پهن برگ و باریک برگ مزرعه گندم است.
 • بوتاکلر: به صورت انتخابی  و سیستمیک است. بعضی از علف‌های هرز باریک برگ مانند سوروف و برخی از پهن برگان در مزارع برنج استفاده می‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )