مرور برچسب

نابودی درختان بلوط

درخت بلوط و آشنایی با گونه های مختلف آن

تاریخچه درخت بلوط درخت بلوط و درختان انجیلی را بومی ایران را گنجی کهن سال می دانیم. عمر گونه های درختان بلوط به بیش از ۲۰۰ سال می رسد و حتی گزارش هایی از درختان بلوط ۸۰۰ ساله در انگلستان و یا درخت بلوط ایلام که بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ سال داشت
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )