مرور برچسب

مدیریت باغ در زمستان

مدیریت باغ در زمستان

باغ در زمستان که هنگام خواب ریشه های درخت است، بهترین زمان و فرصت برای تغذیه و اصلاح خاک محسوب میشود. تغذیه زمستانه شامل مصرف کودهای فسفره و پتاسه و ریز مغذی ها و کود دامی است. روش مناسب برای تغذیه، چالکود می باشد. زمستان وقت عملیات…