تاثیر کیفیت آب بر عملکرد سموم کشاورزی

0

تاثیر کیفیت آب بر عملکرد سموم کشاورزی بسیار حائز اهمیت است به این دلیل که آبهایی که دارای pH بالا می باشند معمولا باعث کاهش کارایی کودها و سموم می شوند.

اهمیت تاثیر کیفیت آب بر عملکرد سموم کشاورزی

آبی که از اغلب چاههای کشاورزی کشور بیرون می آید بشدت قلیایی بوده و pH آن بشدت بالاست.

بررسی ها نشان داده اند که pH بالای آبی که بمنظور محلول پاشی و پر کردن تانکرهای سم پاش استفاده میشود متأسفانه موجب شکسته شدن فرمولاسیون سموم و کودهای مورد استفاده و کاهش تاثیر آنها بر روی آفت میشود.

تاثیر کیفیت آب بر عملکرد سموم کشاورزی

در pH های بالاتر از ۷ (آب های قلیایی) تاثیر بسیاری از سموم روی آفت کاهش پیدا میکند.

در pH های بالاتر از ۸ ، سم و کود به سرعت توسط آب تجزیه میشود. نکته جالب اینجاست که به ازای هر ۱ درجه افزایش pH آب، میزان تجزیه شدن سم و کود ۱۰ برابر افزایش پیدا میکند.

برخی آفتکشها و کودها به محض اضافه شدن به آب دارای pH بسیار بالا، به سرعت تجزیه میشوند. در این شرایط، حتی قبل از شروع محلولپاشی، سم کُشنده و کود با کیفیت به یک ماده بی اثر تبدیل میشوند.

شما میتوانید برای استعلام قیمت و چگونگی خرید انواع دستگاه شوری سنج آب از طریق فروشگاه های اینترنتی شبکه آفتاب و شاپ ثمر ارتباط برقرار کنید.

در بسیاری از نواحی دنیا که کشاورزی پیشرفته و مکانیزه دارند کشاورزان قبل از محلولپاشیpH تانکر حاوی محلول را توسط دستگاهی بنام pH متر کنترل می کنند تا از میزان تأثیر سم یا کود اطمینان حاصل نمایند.
متأسفانه بیشترین مقدار pH آب کشاورزی در تابستان ، درست در فصل اوج نیاز به محلولپاشی رخ میدهد.

سایر مطالب:

کیفیت آب کشاورزی ، مدیریت و اصلاح آن

آب سخت و روش های سختی زدایی آب در گلخانه ها

عوارض ناشی از استفاده کود و سموم شیمیایی بر روی گیاهان

بهترین آب برای سم پاشی

مطالعات نشان داده اند بهترین pH برای آب سم پاشی بین ۴ تا ۷ است.

این محدوده pH آب در بسیاری از نواحی کشور یک رؤیاست و بهترین راه حل، آن است که قبل از اضافه نمودن سم یا کود به تانکر pH آب داخل تانکر توسط pH متر کنترل شود و در صورت وجود pH بالا، با استفاده از مواد شیمیایی مخصوص، pH را به زیر ۷ کاهش داده و پس از آن سم یا کود را به آب اضافه کرده و محلولپاشی را انجام داد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )