ویروس Y سیب زمینی

0

ویروس Y سیب زمینی از مهم‌ترین ویروس‌های این گیاه است، به‌طوری‌که آلودگی به این ویروس گاهی موجب از دست رفتن تمام محصول بوته بیمار می‌گردد. عامل بیماری ویروس Potato virus Y است.

ویروس Y سیب زمینی

به‌دلیل اینکه انتقال ویروس وای به روش ناپایا و طی مدت زمان بسیارکوتاه و توسط شته‌های مقیم و غیر‌مقیم سیب‌زمینی صورت می‌گیرد و از طرفی تکثیر بذر سیب‌زمینی نیز از طریق غده‌های بذری (تکثیر غیر جنسی) انجام می‌شود، کنترل ویروس وای تا حدی مشکل است و بیشتر بر روش‌های پیشگیرانه و اقدامات احتیاطی استوار است. 

ویروس Y سیب زمینی

عامل بیماری ویروس Y سیب زمینی

 عامل بیماری ویروس Potato virus Y  می باشد. این PVY توسط شته و به صورت ناپایا منتقل می شود. این ویروس از طریق تلقیح مکانیکی، پیوند و قلمه، ازطریق تماس هم قابل انتقال است.

 سایر مطالب:

آفت شوره سیاه سیب زمینی

آشنایی با رقم سیب زمینی رونا

مهمترین بیماریهای سیب زمینی

علائم بیماری :

  • نکروز
  • کم رنگ شدن و یا زردی برگچه ها
  • ریزش برگ ها
  • ایجاد لکه های نکروز به صورت نقاط تیره رنگی روی رگبرگ ها و یا حلقه های تیره در متن برگ که ممکن است سبب تخریب بافت برگ و خشکیدگی آن شود.
  • کوتولگی بوته و غده هایی کوچکتر درصورتی که با ویروس x  سیب زمینی همراه باشد. بنابراین دانستن زمان حمله دو ویروس و وضعیت رشد میزبان  مهم است.
  • پیچیدگی و تاولی شدن سطح برگ
  • بافت های به شدت آلوده در مرحله حاد بیماری قرار دارند. 

علائم در آلودگی اولیه:

نکروز

کم رنگ شدن و یا زردی برگچه‌ها

ریزش برگ‌ها

مرگ زودرس بوته‌ها

ایجاد لکه‌های نکروز به‌صورت نقاط تیره رنگی روی رگبرگ‌ها و یا حلقه‌های تیره در متن برگ که ممکن است سبب تخریب بافت برگ و خشکیدگی آن شود.

علائم در آلودگی ثانویه:

کوتولگی بوته

پیچیدگی و تاولی شدن سطح برگ

موزاییک

این بیماری معمولاً روی غده علائمی ایجاد نمی‌کند ولی در برخی از سویه‌های این ویروس روی غده علائم مانند ایجاد ترک، بدفرم شدن و بروز حلقه‌های تیره و روشن در سطح یا داخل گوشت غده مشاهده می‌گردد.

روش‌های پیشگیری و کنترل بیماری ویروس Y سیب زمینی

کاشت غده‌های بذری سالم و عاری از ویروس

حذف بوته‌هایی دارای علائم بیماری در مزارع تولید بذر سیب زمینی

برداشت غده‌های سیب زمینی قبل از شروع پرواز شته‌ها

استفاده از ارقام مقاوم به بیماری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )