اقدامات لازم بعد از برداشت میوه درختان در باغات

0

برای داشتن یک برداشت خوب در سال آینده باید از امسال و مخصوصا بعد از برداشت میوه نسبت به اقدامات لازم بعد از برداشت میوه درختان در باغات از جمله تامین مواد کودی، و رفع مشکلات درختان در باغات اقدام کنیم.

به بیان ساده تر بعد از پایان فرآیند رسیدن میوه و جمع آوری آنها درختان شروع به ایجاد زیر ساختها برای تولید میوه در سال آینده می کنند.

بدیهی است هرچقدر این زیرساخت ها قوی تر و محکم تر باشند به همان میزان باردهی در سال آینده بیشتر خواهد بود.

اقدامات لازم بعد از برداشت میوه

اقدامات لازم بعد از برداشت میوه

از مهمترین اقداماتی که باید بعد از جمع آوری میوه ها مخصوصا در درختانی که میوه های زودس دارند. (به نسبت زمان برای رسیدن پاییز و آغاز خزان).

مثل: هلو، شلیل، انواع آولوچه ها و درختانی از این دست باید نسبت به انجام کارهای زیر اقدام کنیم:

  • رفع بیماریهائی مثل شانکر، آتشک، نماتد، گوموز و مواردی از این دست
  • رفع آسیب های جانبی حمله آفات
  • رفع معضلاتی مثل کلروز
  • هرس سبز
  • و تامین کودهای مورد نیاز برای ایجاد زیر ساختهای لازم برای باردهی در سال آینده

اقدام کنیم.

مهم ترین اقدامات لازم بعد از برداشت میوه

رفع بیماریهائی مثل شانکر، آتشک، نماتد، گوموز و مواردی از این دست

وجود بیماریهائی مثل شانکر باکتریایی، بیماری جاروئی و مواردی از این دست رابطه مستقیمی با افت میزان باردهی در سال آینده خواهد داشت .

به نوعی فرصت چندماهه بعد از برداشت میوه تا آغاز خزان بهترین موقعیت برای مبارزه و از بین بردن این بیماریهای و تریم بافتهای آسیب دیده ناشی از این بیماری هاست.

اگر ما درختان موجود در باع خودمان را به عنوان یک خط تولید تصور کنیم. میوه ها را تولید این دستگاه ها، رفع این مشکلات و معضلات به عنوان سرویس و تعمیر دستگاه های خط تولید خواهد بود. که نقش مستقیمی در تولید میوه در سال آینده دارد.

رفع آسیب های جانبی حمله آفات

حمله آفات همیشه باعث ایجاد خسارت به ساختار کلی درختان می شود، همانقدر که از بین بردن این آفات مهم و حیاتی است. ترمیم بافتهای آسیب دیده و بازگرداندن درختان به حالت طبیعی و نرمال نقش بسیار مهمی در میزان باردهی در سال آینده بازی می کند.

به همین دلیل در اولین فرصت بعد از برداشت میوه باید با شناسائی این آسیب ها نسبت به رفع این مشکلات اقدام کنیم.

رفع معضلاتی مثل کلروز

برای داشتن یک برداشت خوب در درختان باید یک درخت قوی و بدون کمبود داشته باشیم، کلروز به عنوان یکی از شایعترین کمبودها در درختان میوه محسوب می شود.

یکی از اولین اقدامات بعد از برداشت میوه باید مبارزه با این کمبود و رفع این مشکل باید باشد.

هرس سبز

همیشه از هرس به عنوان یک ابزار برای اصلاح رشد و توسعه درختان یاد می شود.

هرس سبز درست و به موقع نقش بسیار مهمی در مدیریت و جهت دهی به توان درختان در افزایش باردهی در سال آینده بازی می کند.

البته باید به این نکته بسیار مهم باید دقت داشته باشیم که این هرس کاملا محدود بوده و باید توسط یک هرس کار ماهر انجام گیرد. تا باعث بروز شوک و عقیم شدن درختان از لحاظ باردهی در سال آینده نشود.

به بیان دیگر هرس سبز می تواند به عنوان یک چاقوی دولبه عمل کند. یعنی هم می تواند باعث افزایش معنادار تولید میوه در سال آینده شود. هم می تواند باعث افت شدید میزان باردهی و حتی عقیم شدن درختان شود.

البته هرس در انواع درختان میوه کاملا متفاوت است و حتی در خصوص بعضی از درختان توصیه شده که اصلا هرس سبز انجام نشود.

تامین کودهای مورد نیاز برای ایجاد زیر ساختهای لازم برای باردهی در سال آینده

به جرات می توان گفت که مهمترین عامل در افزایش باردهی در سال آینده، تامین احتیاجات کودی درختان بعد از برداشت میوه است.

چرا که این تامین درست و به موقع باعث تامین مواد اولیه مورد نیاز درختان برای ایجاد زیر ساختهای لازم برای باردهی در سال آینده خواهد شد.

درخت را برای باردهی بهتر در سال آینده و افزایش مقاومت در برابر استرس های محیطی که باعث افت شدید و حتی از بین رفتن کل محصول در سال آینده می کند. مثل سرمازدگی تا حدود زیاد ایمن خواهد کرد.

یک نکته مهم

ولی یک نکته مهم وجود دارد و آنهم این است که کارهائیکه بعد از برداشت میوه در درختانی زود باردهی مثل هلو، شلیل، زردآلو و درختانی از این دست باید انجام شود تابع یک الگوی ثابت نیست. یعنی باید بر مبنای شرایط کشت تنظیم شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )