عوامل موثر بر تولید تخم مرغ در پرورش مرغ تخم گذار

0

فاکتورهای متعددی مانع از تولید در پرورش مرغ تخم گذار می شوند. شناسایی علت کاهش ناگهانی تولید تخم یک گله ، نیاز به بررسی تاریخچه آن گله دارد.

عوامل موثر بر تولید تخم مرغ در پرورش مرغ تخم گذار

تولید تخم می تواند تحت تاثیر عوامل ذیل قرار بگیر:
کمیت و کیفیت غذای مصرفی ، آب مصرفی ، شدت و طول مدت روشنایی ، عفونت های انگلی ، بیماری ها و تعداد زیادی از عوامل محیطی و مدیریتی.

پرورش مرغ تخم گذار

ازدیاد سن 

جوجه ها می توانند سالها زنده مانده و تولید تخم را برای تعداد زیادی از این سالها ادامه دهند، اگرچه بعد از ۲ یا ۳ سال تعدادی از مرغان ، کاهش مشخصی را در تولید نشان می دهند.

این حالت برای پرنده ای به پرنده دیگر متفاوت است. مرغان تخم گذار به خوبی می توانند به مقدار زیادی برای ۵۰ تا ۶۰ هفته تخم تولید کنند و سپس وارد یک دوره استراحت به نام تولک شوند.

مرغان تخم گذار ضعیف و مسن اغلب واجد طول دوره تولک بیشتری بوده و کم تر تخم می گذارند.

تغذیه نامناسب در پرورش مرغ تخم گذار

مرغان تخم گذار برای اینکه مدت زمان زیادتری در پیک تولید تخم بمانند نیاز به یک جیره بالانس شده کامل دارند. تغذیه ناکافی می تواند باعث توقف تولید تخم شود.

سطوح ناکافی انرژی ، پروتئین و کلسیم می تواند باعث کاهش تولید تخم شود. بنابراین این نکته حائز اهمیت است که مرغان تخم گذار با یک غذای بالانس شده مخصوص خودشان تغذیه شوند.

تغذیه با غذاهای که همه قسمت های آن شامل غلات و غذای خشبی باشد ، می تواند باعث به هم خوردن بالانس جیره شوند. در بسیاری موارد عدم بالانس انرژی باعث مشکلات دیگری شبیه پرولاپس اویداکت شود.
پرولاپس ممکن است زمانی که پرنده خیلی چاق یا تخم خیلی بزرگ باشد رخ دهد و لوله تولیدمثلی پرنده توسط تخم به بیرون کشیده شود. پرولاپس باعث آسیب دائمی به مرغ شده و در بسیاری موارد کشنده است.

کمبود اجزاء تشکیل دهنده جیره غذایی 

الف) نمک

حیوانات یک تمایل ذاتی به مصرف نمک دارند. تغذیه با جیره فاقد نمک منجر به افزایش نوک زدن به پرها و کاهش تولید تخم مرغ می شود.

در بیشتر حیوانات ،نمک به صورت کلرید سدیم به جیره آنها اضافه می شود. ید به ندرت به عنوان یک ترکیب جداگانه اضافه می شود.

در عوض نمک یددار به طور معمول اضافه می شود ، نمک کبالت ید دار اغلب در جیره خوک ها و نشخوارکنندگان اضافه می شود.

این نمک می تواند بدون هیچ مشکلی در جیره طیور اضافه شود . این نوع نمک معمولا آبی است. سدیم یک ماده غذایی اصلی است که نقش اساسی در پایداری حجم آب بدن و ph خون و روابط اسمزی صحیح بازی می کند.

همواره کاهش مصرف سدیم می تواند باعث فقدان اشتها شود. کمبود سدیم اثر نامناسبی روی استفاده از پروتئین و انرژی جیره داشته و بازده تولیدمثلی را کاهش می دهد.
کلر نیز یکی از اجزای غذایی اصلی است. کلرید هیدروژن که از پیش معده ( پروونتریکولوس) آزاد می شود برای هضم مهم است.

ب) کلسیم

پوسته تخم از از کربنات کلسیم تشکیل شده است.در طول پرورش ، نیاز پولت ها به کلسیم کم است.اما زمانی که اولین تخم تولید می شود.

مصرف کلسیم ناکافی منتج به کاهش تولید و کاهش کیفیت پوسته تخم می شود.مرغان کلسیم را در استخوان ذخیره می کنند.

این استخوان های تخصصی شده قادر به برداشت سریع کلسیم هستند.زمانی که کلسیم ذخیره شده خارج شود استخوان ها شکننده می شوند و در موارد شدید مرغان قادر به ایستادن نیستند.

این حالت تحت عنوان خستگی مرغان در قفس نامیده می شود .

پرندگانی که روی زمین یا روی کف بستر پرورش می یابند کلسیم و فسفر را دوباره از طریق مصرف مدفوع به دست می آورند و دچار خستگی مرغان در قفس نمی شوند.

کلسیم که در جیره می تواند توسط سنگ آهک و یا صدف خوراکی تامین شود .اندازه ذرات می تواند کلسیم قابل دسترس را متاثر سازد.

به طور معمول ذرات کلسیم بزرگتر نسبت به ذرات کلسیم کوچکتر آهسته تر منتشر می شوند. و این ممکن است برای روند پیوسته تولید تخم مهم باشد.

خصوصا در دوره تاریکی یعنی زمانی که پرندگان به طور معمول غذا نمی خورند.استفاده از سنگ آهک دولومیت به طور دوره ای در جیره غذایی پیشنهاد می شود. 

اگر چه سنگ آهک دولومیت ( که در صنعت فولاد استفاده می شود) هرگز نباید در غذای طیور وارد شود. 

سنگ آهک دولومیت حاوی حداقل ۱۰ درصد منیزیم است که با کلسیم باند شده و با آن بر سر مکان های جذب روده رقابت می کند . 

پیامد استفاده از سنگ آهک دولومیت عدم دسترسی کافی به کلسیم است.پرندگان جوان نباید با سطح بالای کلسیم جیره تخم گذاری تغذیه شوند، زیرا باعث عدم بالانس نسبت کلسیم به فسفر می شود که با همه گیری بالایی ، باعث مرگ و میر می شود.

ج) ویتامین D

ویتامین D برای جذب و استفاده صحیح از کلسیم لازم است. سطح ناکافی از ویتامین D سریعا باعث ایجاد کمبود کلسیم می شود و تولید تخم کاهش می یابد.

ویتامین D به دو صورت D3 و D2 در غذا وجود دارد. در بیشتر حیوانات کارایی هر دو مساوی است.در پرندگان ویتامین D3 به طور قابل توجهی فعال تر از D2 است . 

بنابراین در جیره طیور ویتامین D باید به صورت D3 اضافه گردد.همچنین افزایش ویتامین D  ،باعث افزایش جذب کلسیم و سپس منتج به هیپر کلسیمی می گردد ، این امر باعث کاهش تولید تخم می شود.

بیشتر گونه های حیوانی تا ۱۰ برابر نیازشان توانایی تحمل ویتامین D  اضافی را برای مدت طولانی دارند .

در فرصت زمانی کوتاه طیور توانایی تحمل ۱۰۰ برابر نیازشان را دارند. ویتامین D مازاد بر نیاز در جیره مطلوب طیور نیست.

سایر مطالب:

تأثیر روشنایی بر تولید مرغداری‌ها

د) پروتئین

نیاز غذایی به پروتئین بر اساس نیاز به اسید آمینه که واحد های تشکیل دهنده پروتئین ها می باشند، بنا شده است.

در پروتئین های بدن ۲۲ اسید آمینه وجود دارد که همه آنها از لحاظ فیزیولوژیکی مهم و اصلی اند.طیور قادر به سنتز بعضی از این اسید آمینه ها نیستند.بنابراین لازم است در جیره اضافه شوند .

نیاز به اسید آمینه ها بسته به نوع تولید (رشد- تخم گذاری) سن ، نوع ، نژاد و سویه متغیر است. متیونین اسید آمینه است که اغلب در تخم گذاری کمبود آن دیده می شود.

زمانی که پولت ها وارد مرحله تخم گذاری می شوند نیاز آنها به پروتئین ، ویتامین و مواد معدنی (مینرال) در روز افزایش می یابد و این از آن جهت است که این مواد در تخم به کار می روند.

اگر پروتئین موجود در غذا کم باشد یا اسیدآمینه های مورد نیاز فراهم نشود، تولید تخم ضعیف شده و میزان جوجه درآوری کاهش می یابد.

و) چربی

چربی در جیره منبع انرژی ، لینوالئیک اسید  و اسیدهای چرب ضروری است. کمبود لینولئیک اسید باعث کاهش تولید تخم می شود.

چربی های جیره همچنین به عنوان حاصل ویتامین های محلول در چربی بوده و تعدادی از چربی ها برای جذب ویتامین ها ضروری اند.

در واقع نقص در جذب ویتامین های محلول در چربی (E-K-D-A ) مهم ترین نتیجه کمبود چربی در جیره غذایی است.

ی) فسفر

نقش تغذیه ای فسفر به طور تنگاتنگی وابسته به کلسیم است . هر دو جزء اصلی استخوان هستند.

نسبت کلسیم به فسفر جیره روی جذب این دو اثر می گذارد و افزایش هر کدام از این دو مانع جذب دیگری شده و می تواند باعث کاهش تولید و کیفیت تخم و میزان جوجه درآوری شود.

علاوه بر فعالیت آن در استخوان ، فسفر نقش اولیه ای در متابولیسم کربوهیدرات و نقش فعالی در متابولیسم چربی ایفا می کند ، علاوه بر این نیز باعث تنظیم تعادل اسید بدن می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )