مرور برچسب

علت بوته میری یا مرگ گیاهچه هندوانه

بوته میری یا مرگ گیاهچه هندوانه

بوته میری یا مرگ گیاهچه هندوانه یا بوته میری فایتوفتورایی که توسط قارچ فایتوفترا ایجاد می شود معمولا در زمین هایی که کشت مکرر هندوانه در چند سال متوالی دارند باعث خسارت می شود. بوته میری یا مرگ گیاهچه هندوانه بیماری بوته میری هندوانه
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )