مدیریت سطح رطوبت در گلخانه

0

پاییز و بهار زمانی است که بیماری های مرتبط با رطوبت در گلخانه ها پیک می شوند. روزهای آفتابی انتقال حرارت رطوبت از سطوح برگ و تبخیر از خاک را افزایش می دهد. هوای گرم رطوبت را در شکل بخار نگه می دارد. در هوای سرد به نقطه شبنم شباهت می یابد و در صورت سرد شدن اتفاق می افتد و قطرات آب در سطوح سردتر مانند برگ ها و لعاب شکل می گیرند.

این رطوبت باعث جوانه زدن اسپورهای پاتوژن قارچی مانند Botrytis و کپک پودری می شود. آب تخلیه شده از چگالی در پوشش گلخانه ای، سطوح گیاه را نیز از بین می برد و پاتوژن های گیاهی را از گیاه به گیاه به وسیله پاشیدن خاک و بقایای گیاه گسترش می دهد. کلید موفقیت آمیز سرکوب بیماری ها این است که سایبان گیاه خشک شود، خصوصا از غروب خورشید تا سپیده دم. این کار از طریق شیوه های فرهنگی و استراتژی های کنترل محیطی انجام می شود.

رابطه دما و رطوبت در گلخانه

مقدار رطوبت هوا به طور کلی به عنوان رطوبت نسبی (RH) بیان می شود که نسبت وزن رطوبت موجود در هوا و ظرفیت رطوبت کل حجم واحد هوا در یک دما و فشار خاص است . این اصطلاح گاهی ممکن است گمراه کننده باشد، زیرا وابسته به دما است. هوای گرم دارای ظرفیت نگهداری رطوبت بالاتری نسبت به هوا خنک کننده است. بنابراین، به عنوان دمای هوا افزایش می یابد، رطوبت نسبی کاهش می یابد، حتی اگر مقدار آب ثابت باقی بماند. هوا در دمای ۷۰ درجه فارنهایت دو برابر رطوبت را در دمای ۵۰ درجه فارنهایت حفظ می کند. در محدوده دمایی که در یک گلخانه قرار دارد، برای هر ۲۰ درجه فارنهایت افزایش دمای لامپ خشک، ظرفیت نگهداری آب هوا دو برابر می شود و رطوبت نسبی آن نصف است. این رابطه در مدیریت رطوبت در گلخانه مهم است.

دمای نقطه ی نقطه ی دائمی نشان دهنده دما ی است که آب از هوا مرطوب شروع می شود. تراکم در گیاهان زمانی رخ می دهد که دمای سطح برگ پایین تر از نقطه شبنم باشد. این زمانی است که رطوبت بیش از حد در هوا وجود دارد تا در حالت بخار باقی بماند. رطوبت از بین می رود و به عنوان رطوبت آزاد در سطوح که در دمای پایین تر از نقطه شبنم قرار می گیرد مخلوط می شود. به عبارت دیگر، تراکم در ابتدا در سردترین سطوح رخ می دهد. سردترین سطوح لوله ها، دستگیره های درب، سقف و در نهایت گیاهان خواهد بود. به عنوان مثال، هنگامی که گلخانه ۸۵٪ RH و ۶۰ درجه فارنهایت باشد، تراکم زمانی رخ می دهد که دمای برگ پایین تر از ۵۵ درجه فارنهایت باشد. در دمای ۹۵٪ RH و ۶۰ درجه فارنهایت، تراکم زمانی رخ می دهد که دمای برگ تنها یک درجه کمتر از دمای هوا باشد.

چگونه برای کاهش رطوبت در گلخانه

آبیاری مناسب و فاصله کافی گیاه، داشتن کفهای خوب تخلیه شده، گیاهان گرم، هوای متحرک و رطوبت خروجی، راه هایی برای کاهش رطوبت در گلخانه است.

روش ارزان ترین است که گلخانه را خشک نگه می دارد، به ویژه هنگامی که دمای آن کاهش می یابد. آب پودلینگ در کف گلخانه و آب روی برگ و سطوح رشد رو به رشد تبخیر می شود که رطوبت به محیط گلخانه ای را افزوده می کند. تبخیر باعث می شود محیط مرطوب و انرژی مصرف شده برای حفظ خانه گرم شود.
تمرینات فرهنگی برای کاهش رطوبت

شیوه های فرهنگی شامل آبیاری به اندازه کافی برای جلوگیری از آب اضافی در کف، و آبیاری به زودی به اندازه کافی در روز اجازه می دهد تا سطح گیاهان قبل از شب خشک شود. بالاترین رطوبت نسبی در یک گلخانه معمولا در داخل کوره های گیاهی یافت می شود، که در اثر ریزش حاصل از انتقال و ایجاد فرسایش ناشی از حرکات نا کافی هوا می باشد. فاصله مناسب گیاهان و نیمکت های مش به بهبود گردش هوا در سطح گیاه کمک می کند.

علف های هرز نیز با رطوبت در طناب برگ و ایجاد رطوبت از طریق ترشحه، به رطوبت بالا کمک می کند. نگهداری از گلخانه ها به خوبی تخلیه شده که از علف های هرز آزاد هستند.

سطح پایین گرما و رابطه آن با رطوبت در گلخانه

گرمای پایین گردش هوا در داخل سایبان گیاه را بهبود می بخشد و به جلوگیری از تراکم در سطوح برگ کمک می کند. هوای گرم که افزایش می یابد، حرکت هوا را در اطراف گیاهان ایجاد می کند. گرما پایین نیز سطح گیاه را گرم نگه می دارد، مانع تراکم گیاهان می شود.

پلاستیک ضد قطره

استفاده از عامل مرطوب، اسپری بر روی سطح داخلی و یا به عنوان بخشی از فرمول بندی لعاب در گلخانه های پوشیده شده پوسته نیز می تواند به کاهش سطح رطوبت کمک کند. رطوبت که در لعاب کنسانتره است، به جای تخمک گذاری و قطرات بر روی گیاهان، به تخم یا بنیاد تخلیه می شود.

گلخانه شیشه ای با زمین کشی سقف (۶:۱۲) به رطوبت اجازه می دهد تا بدون عامل مرطوب خاموش شود. تراکم بیشتر در لعاب یکسان اتفاق می افتد، از جمله لعاب دوگانه، از آنجا که نقطه شبنم زودتر می رسد.

تهویه و گرمایش

ترکیبی از تهویه و حرارت نیز برای کاهش رطوبت بسیار مهم است. تهویه اجازه می دهد تا مبادله هوا گلرنگ مرطوب با هوای خشک تر از خارج از خانه. گرمایش لازم است تا هوای داخل فضای باز را به دمای مطلوب در حال رشد برساند و همچنین ظرفیت هوا برای حمل رطوبت را افزایش می دهد، بنابراین اجتناب از تراکم می شود.

تمرین نه !

به تنهایی به همان اندازه کارآمد است. تهویه بدون حرارت باعث خنک کردن گلخانه و محصول می شود و گرمایش بدون خروج هوا مرطوب می تواند دمای بالاتر از سطح مطلوب را افزایش دهد و هزینه های گرمای بیش از حد را افزایش دهد.

روش و زمان لازم برای گرمایش و تهویه مطابق با سیستم گرمایش و تهویه در گلخانه است. برای خنک کردن هوا مرطوب در گلخانه ها با دریچه ها، گرما باید روشن شود و دم لوله ها یک اینچ یا بیشتر باز شود. هنگام انجام این کار، هوای گرم، رطوبت بیشتری (RH)، فرار از گلخانه را از طریق دریچه ها جایگزین می کند و با هوای بیرونی RH پایین جایگزین می شود. این افزایش طبیعی هوا باعث ایجاد گلخانه ای از رطوبت نسبی پایین می شود.

در خانه هایی با طرفداران، طرفداران باید چند دقیقه صبر کنند و از بخاری روشن شوند تا درجه حرارت هوا بالا برود. سپس طرفداران باید خاموش شوند. یک ساعت می تواند برای فعال کردن طرفداران تنظیم شود. یک رله ممکن است برای قفل کردن کوره یا دیگ بخار تا زمانی که طرفداران خاموش می شوند به طوری که هم طرفداران و هم سیستم گرمایش در همان زمان کار نمی کنند و گازهای دودکش به گلخانه منتقل نمی شوند.

چرخه خروج و گرمایش باید دو یا سه بار در ساعت در عصر بعد از خورشید فرو برود و در اوایل صبح هنگام طلوع آفتاب. زمان لازم برای مبادله یک حجم هوا بستگی به عوامل متعددی از جمله اینکه آیا طرفداران استفاده می شوند یا نه، اندازه طرفداران و تهویه ها. برای بعضی از گلخانه ها ممکن است ۲-۳ دقیقه تغییر کند. برای گلخانه ها با استفاده از تهویه طبیعی، ممکن است ۳۰ دقیقه یا بیشتر طول بکشد. گرمایش و تهویه می تواند موثر باشد حتی اگر سرد و بارانی در خارج باشد. هوا در دمای ۵۰ درجه فارنهایت و ۱۰۰ درصد رطوبت (باران) حاوی تنها نیمی از رطوبت به عنوان هوای گلخانه ای در دمای ۷۰ درجه فارنهایت و رطوبت نسبی ۹۵ درصد است.

سطح رطوبت مطلوب چیست؟

تولیدکنندگان برای صرفه جویی در انرژی بیشتر و صرفه جویی در انرژی گلخانه ای، تولید کنندگان ممکن است خرید یک دستگاه را برای اندازه گیری رطوبت، و سپس حرارت و تخلیه بر این اساس. رطوبت مطلوب با دما متفاوت است. گیاهان در محیط گرمتر می توانند رطوبت نسبی بالایی را تحمل کنند. نمودار زیر دما و رطوبت نسبی را برای پیشگیری از بیماری فراهم می کند.

هزینه آن چه قدر است؟

بر اساس ۱۰۰۰ sq.ft. از سطح زمین گلخانه ای (حدود ۱۰،۰۰۰ فوت مکعب هوا)، آن را ۴۰۰۰ Btu حرارت برای بالا بردن دمای هوا ۲۰ درجه فارنهایت (از جمله ۵۰ تا ۷۰ درجه). در قیمت ۱.۰۰ دلار در هر گالن نفت سوخت یا ۰.۷۰ دلار در هر گرمی از گاز طبیعی، این مقدار به حدود ۰.۰۴ دلار در هر چرخه می رسد. معمولا این کار دو یا سه بار در ساعت در طول شب انجام می شود پس از خورشید و در اوایل صبح در طلوع آفتاب.

جا به جایی هوایی

حرکت هوا یکی دیگر از اهمیت مهم در مدیریت بیماری در گلخانه است. هوا که در حال حرکت است به طور مداوم مخلوط شده و در نتیجه تفاوت های بسیار کوچک دما. جابجایی هوا در اطراف گیاه مناسب است زمانی که برگ کمی حرکت می کند. رطوبت شانس برای کنسانتره روی سطوح را ندارد، زیرا عملکرد مخلوط ناشی از حرکات مانع از پخش هوا در امتداد سطح از خنک کننده به زیر نقطه خورشید می شود. این نتیجه Botrytis کمتر است.

هنگامی که گلخانه با کوره های هوای داغ گرم می شود، حرکت مداوم هوا می تواند به طور مداوم با استفاده از فن ها انجام شود. بعضی از کوره ها با موتور سوئیچ دستی بر روی موتور فن مجهز شده و دیگران می توانند توسط یک برقکار مجددا راه اندازی شوند. اگر دو کوره استفاده می شود، آنها باید در گوشه های مقابل قرار بگیرند و تنظیم می شود که هوا را در یک الگوی دایره ای هدایت کند.

سیستم فن جت همچنین می تواند برای انتقال هوا در یک گلخانه استفاده شود. این شامل یک فن است که به یک لوله پلاستیکی سوراخ شده واقع در زیر رشته متصل است. این فن به طور مداوم به طور مداوم اجرا می شود و یا در داخل هوا از طریق یک پنجره ی تزریق می شود یا هوا را درون گلخانه باز می کند. هوا در لوله از طریق سوراخ های کوچک خارج می شود و با هوا در گلخانه مخلوط می شود. گردش هوا با این سیستم به همان اندازه حرکت کردن کل جرم هوا کارآمد نیست. همچنین، هر گونه گیاه حلق آویز در مسیر مستقیم هوا از لوله به سرعت خشک می شود.

جدیدترین خبرها و مطالب کشاورزی ایران و جهان را در کانال تلگرامی ثمر بخوانید. (کلیک کنید)

سیستم دیگر که گردش هوا خوب و مخلوط شدن را به همراه می آورد جریان هوا افقی (HAF) است. طرفداران کوچک (۱/۱۵ اسب بخار، ۱۶ “تا ۲۰” قطر) قرار داده شده در امتداد دو طرف خانه فشار هوا در یک جهت در یک طرف و در جهت مخالف در طرف دیگر. طرفداران باید به طور مداوم کار کنند، به جز زمانی که طرفداران اگزوز کار می کنند.

رطوبت سنجی

رطوبت سنج متراکم هنوز یکی از دقیق ترین روش ها برای تعیین رطوبت نسبی است. این دستگاه از دو ترمومتر استفاده می کند، یکی با یک جفت، که در یک نگهدارنده قرار دارد که می تواند مانند یک فن متوقف شود. مرطوب کردن جوش با آب و چرخاندن دماسنج به مدت یک دقیقه باعث می شود که درجه حرارت مرطوب و لامپ خنک شود. رطوبت نسبی را می توان تعیین کرد (به نمودار زیر مراجعه کنید) پس از محاسبه دمای لامپ مرطوب از دمای لامپ خشک برای دریافت افسردگی.

مطالب مرتبط:
اصول مدیریت دما و رطوبت در گلخانه جهت بهره برداری در تمام فصول سال

سنسورهای سنجش از طریق تامین کنندگان گلخانه ای و فروشگاه های تجهیزات علمی در حدود ۹۵ دلار در دسترس هستند. مترهای جیبی رطوبت یا قلم رطوبت نیز در حدود ۴۰ دلار در دسترس هستند. یک هیدروترموگرافی ضبط (۳۵۰ تا ۷۰۰ دلار) یک نمودار پیوسته دما و رطوبت نسبی دمای خشک را فراهم می کند. اگر چه اکثر ابزارهای قدیمی از موی انسان به عنوان عنصر حساس استفاده می کنند، ابزارهای جدید از مواد دیگر مانند پلی استایرن، نایلون یا استات بوتیرات سلولز استفاده می کنند. دقت خواندن رطوبت بستگی به نگهداری خوب سنسور دارد.

خلاصه و نتیجه گیری

مدیریت رطوبت یک ابزار ارزشمند برای جلوگیری از بیماری در گلخانه ها به عنوان بخشی از یکپارچه مدیریت آفات است. کنترل محیط زیستی موثر نه تنها فشار بیماری را کاهش می دهد و همچنین استفاده از آفت کش ها را کاهش می دهد، فواصل مجددا از برنامه های آفت کش دیگر مسئله ای نیست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )