مرور برچسب

PH مناسب آب برای سم پاشی

تاثیر کیفیت آب بر عملکرد سموم کشاورزی

تاثیر کیفیت آب بر عملکرد سموم کشاورزی بسیار حائز اهمیت است به این دلیل که آبهایی که دارای pH بالا می باشند معمولا باعث کاهش کارایی کودها و سموم می شوند. اهمیت تاثیر کیفیت آب بر عملکرد سموم کشاورزی آبی که از اغلب چاههای کشاورزی کشور
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )