مرور برچسب

PH متر خاک و آب

کودها و اسیدی کردن خاک

اسیدی کردن خاک پدیده طبیعی شایعی در نواحی با میزان بارندگی متوسط تا زیاد است، و سیستم‌های محصول کشاورزی می‌توانند از طریق ایجاد اختلال چرخه‌های طبیعی نیتروژن (N)، فسفر (P)، و سولفور (S) در خاک، از طریق حذف محصول زراعی از زمین، و از طریق

بهترین pH برای محیط کاشت هیدروپونیک

به منظور فراهم ساختن بهترین pH برای هیدروپونیک ها باید راجع به پایه و اساس علم شیمی بدانید. این مقاله قرار است توضیح دهد که pH چیست، چرا برای هیدروپونیک حائز اهمیت است و بهترین pH برای هیدروپونیک چند است. کشت هیدروپونیک یعنی چه؟

درباره TDS (کل مواد جامد محلول) آب

کل مواد جامد محلول TDS ( Total Dissolved Solids ) که به سختی آب نیز معروف است، در واقع مقدار شفافیت آب را مشخص می کند. منظور از TDS کل مواد جامد محلول در آب است که برابر مجموع غلظت همه یونهای موجود در آب می‌باشد. مواد محلول در آب

pH خاک و میزان آن برای گیاهان مختلف

در علم شیمی و کشاورزی pH عددی است که میزان اسیدی و یا بازی بودن یک محلول و یا PH خاک را می توان با آن عدد نشان داد. محدوده ی تغیرات pH بین صفر تا 14 است. محلولی که pH آن 0 باشد به شدت اسیدی و محلولی که pH آن 14 باشد به شدت قلیایی

کاربرد اسید سولفوریک در باغات پسته با هدف اصلاح شرایط PH خاک

در خرید اسید سولفوریک بایستی به باقیمانده فلزات سنگین مانند مس و جیوه، باقیمانده مواد مضر مانند سیانور و درصد خلوص اسید (که در قیمت موثر است) توجه شود.باغداران برای پی بردن به خلوص اسید میتوانند از رابطه بین وزن و لیتر استفاده نمایند. هرچه
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )