مرور برچسب

PH سنج خاک

کودها و اسیدی کردن خاک

اسیدی کردن خاک پدیده طبیعی شایعی در نواحی با میزان بارندگی متوسط تا زیاد است، و سیستم‌های محصول کشاورزی می‌توانند از طریق ایجاد اختلال چرخه‌های طبیعی نیتروژن (N)، فسفر (P)، و سولفور (S) در خاک، از طریق حذف محصول زراعی از زمین، و از طریق…

خاک سطحی چیست و چه مزایایی دارد!؟

خاک سطحی چیست؟ خاک سطحی جایی است که مواد مغذی به گیاهان تحویل داده می‌شود، در خاک سطحی آب جذب می‌شود. نور خورشید به روند رشد کمک می‌کند و حیات‌وحش و میکروارگانیسم‌ها به طرق مختلف با گیاه تعامل دارند. به‌طور خلاصه، جایی است که…

pH خاک و میزان آن برای گیاهان مختلف

در علم شیمی و کشاورزی pH عددی است که میزان اسیدی و یا بازی بودن یک محلول و یا PH خاک را می توان با آن عدد نشان داد. محدوده ی تغیرات pH بین صفر تا 14 است. محلولی که pH آن 0 باشد به شدت اسیدی و محلولی که pH آن 14 باشد به شدت قلیایی…

کاربرد اسید سولفوریک در باغات پسته با هدف اصلاح شرایط PH خاک

در خرید اسید سولفوریک بایستی به باقیمانده فلزات سنگین مانند مس و جیوه، باقیمانده مواد مضر مانند سیانور و درصد خلوص اسید (که در قیمت موثر است) توجه شود.باغداران برای پی بردن به خلوص اسید میتوانند از رابطه بین وزن و لیتر استفاده نمایند. هرچه…

PH آب و تاثیر آن بهبود تولید محصول

بهبود کارآیی محلول پاشي‌ها و سمپاشی ها و پايدار نمودن فرمولاسيون انواع محلول‌هاي كودي و آفت کش ها از طريق تنظيم اسيديته pH آب‼️ آیا میدانید آبهایی که دارای pH بالا می باشند معمولا باعث کاهش کارایی کودها و سموم می…
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )