مرور برچسب

EC آب و خاک

ec  آب و خاک

درباره TDS (کل مواد جامد محلول) آب

کل مواد جامد محلول TDS ( Total Dissolved Solids ) که به سختی آب نیز معروف است، در واقع مقدار شفافیت آب را مشخص می کند. منظور از TDS کل مواد جامد محلول در آب است که برابر مجموع غلظت همه یونهای موجود در آب می‌باشد. مواد محلول در آب

درباره EC خاک و آب

EC خاک وآب به میزان نمک موجود در خاک اشاره دارد و می توان با اندازه گیری هدایت الکتریکی (EC) یک محلول استخراج شده از آن تخمین زده شود. مشکلات شوری بیشتر در مناطق خشک و نیمه خشک وجود دارد اما مناطق تحت تأثیر نمک نیز در آب و هوای
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )