مرور برچسب

یونجه

معرفی برخی از آفات و بیماری های مهم یونجه

از آفات و بیماری های مهم یونجه می توان به سرخرطومی برگ یونجه، سرخرطومی ریشه یونجه، سن گل خوار یونجه، سوسک شاخک بلند، شته یونجه، سن سبز یونجه، کرم برگخوار یونجه و زنبور بذر خوار یونجه را نام برد. آفات و بیماری های مهم یونجه

عارضه جارویی شدن یونجه و روش های کنترل آن

جارویی شدن یونجه یکی از بیماری‌های مهم در مناطق گرمسیر است که تعداد چین‌های برداشتی را به شدت محدود و محصول را دچار افت شدید می‌کند. عارضه جارویی شدن یونجه این بیماری در عرض‌های جغرافیایی بالاتر به شدت محدود است و اکثر خسارت آن

اصول آبیاری یونجه و بهترین روش آبیاری یونجه !

اصول آبیاری یونجه ،در راستای سیاست های تولید پایدار یكی از راه بردهای مهم به شمار می رود. نخستین گام در این زراعت متناسب سازی سطح زیر كشت با میزان آب قابل دسترسی می باشد. از این رو شناخت از وضعیت كمی و كیفی منابع آب و در پی آن تعیین سطح

برنامه کامل تغذیه یونجه و سایر گیاهان علوفه ای

جدول تغذیه یونجه و سایر گیاهان علوفه ای نوع کودنحوه استفادهمراحل رشدکود ان پی کا فسفر بالا ۸ ۴۸ ۱۲ ( ۲ کیلو) + اکتیواتور (یک بسته) محلولپاشیابتدای رویش برگهااوریکس هیوم یا اکتیوهیوم ۲ تا ۳ کیلو در هکتار ( در صورت محلولپاشی یک
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )