مرور برچسب

گوجه فرنگی

بیماری پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی

پیچیدگی برگ گوجه فرنگی ، اگر گوجه فرنگی پرورش می دهید ممکن است متوجه پیچ خوردن برگهای آن شده باشید. پیچیدگی برگ گوجه فرنگی ممکن است صاحب آن را نگران و نا امید کند. در اینجا با دلایل پیچ خوردن و جمع شدن برگهای گوجه فرنگی و پیشگیری و درمان…

گل جالیز و روشهای پیشگیری غیر شیمیایی

گل جالیز ، انگلی مطلق و کامل است که در دسته ی گیاهان یک ساله ی علفی قرار دارند این گیاه زندگی انگلی دارد ،یعنی برگ و کلوروفیل ندارد پس قادر به ساختن غذای خود نیست و آب و مواد غذایی خود را از ریشه دیگر گیاهان میگیرد در نتیجه باعث کاهش…

دلایل پیچ خوردن برگهای گوجه فرنگی چیست؟

پیچ خوردن برگهای گیاه گوجه فرنگی و جمع شدن آنها ممکن است صاحب آن را نگران و نا امید کند. در اینجا با دلایل پیچ خوردن و جمع شدن برگهای گوجه و پیشگیری و درمان آن بیشترآشنا می شوید . آلودگی ویروسی عامل پیچ خوردن برگهای گوجه ویروس…