مرور برچسب

گلرنگ

چگونگی کاشت و پرورش گیاه گلرنگ

گیاه گلرنگ گیاهی است یکساله،ارتفاع ان در حدود 65/0 متر کمی خاردار و منظره کلی ان بخصوصگلهایش شباهت با خارخسک دارد. برگهای آن بدون دمبرگ پهن و موجدار با دندانه های منتهی به خارهای ظریف است.رگبرگها در سطح زیرین برگ برجسته و نمایان می
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )