مرور برچسب

گاو سیمنتال

معرفی گاو نژاد سیمنتال و آشنایی با ویژگیهای آن

گاو نژاد سیمنتال آلمان در جمعیت جهانی گاوها نقش پیشرویی دارد. در بسیاری از کشورها اصلاح نژاد گاو سیمنتال بر مبنای روش های کشور آلمان بنا شده و در عمل تمام مناطق اصلاح نژاد گاو سیمنتال در دنیا از ژن های این گاو جهت رسیدن به پیشرفت های
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )