مرور برچسب

گال طوقه

راه های پیشگیری و مبارزه با بیماری سرطان طوقه و ریشه درختان میوه

بیماری گیاهی سرطان طوقه و ریشه که گال طوقه و ریشه هم نامیده می شود در خزانه ها، نهالستان ها و باغ های میوه سراسر جهان شیوع داشته و به بیش از ٩٣ تیره مختلف از گیاهان علفی و چوبی حمله می کند. علائم بیماری سرطان طوقه و ریشه درختان میوه…