مرور برچسب

کود کلات آهن

عارضه کمبود آهن در گیاه و خاکهای کشاورزی ایران

کمبود آهن در گیاه و خاکهای کشاورزی باعث زردی برگ درختان و گیاهان زراعی می شود در نتیجه جذب نشدن آهن یا غیر فعال شدن آهن در داخل گیاه بروز می‌کند. کمبود آهن در گیاه و خاکهای کشاورزی زردی برگ درختان و گیاهان زراعی که عامل آن کمبود آهن

کاربرد کود آهن در کشاورزی

کود آهن باعث برطرف نمودن کمبود آهن شده و به جهت تولید کلروفیل بیشتر باعث افزایش کمیت و کیفیت محصولات می شود. کود آهن را به روش های مختلفی مانند چالکود، همراه آب آبیاری و محلول پاشی در زراعت، گلخانه و باغات استفاده می کنند.
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )