مرور برچسب

کود کبوتر برای زعفران

کود کبوتری و ویژگیها و خواص آن در کشاورزی

کود کبوتری Pigeon droppings fertilizerنوعی کودبسیار قلیایی بوده و می تواند ریشه های ظریف و ساقه های گیاهان را بسوزاند.این کود به دو صورت مایع و کمپوست قابل استفاده است و نوعی کود کامل یا NPK بشمار می آید که شامل مقادیر مناسبی از ازت، فسفات
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )