مرور برچسب

کود فسفات

توزیع کود اوره دولتی با اولویت کشاورزانی که محصولات اساسی تولید می‌کنند

حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی گفت: نیاز کشاورزان به کود اوره بین 3 میلیون تا 3 میلیون و 200 هزار تن در سال است و با توجه به این که میزان کود اوره اختصاص یافته به بخش کشاورزی 2 میلیون و 400 هزار تن است توزیع کود اوره با اولویت…

پیشنهادی به کشاورزان برای مدیریت عواقب افزایش قیمت کودهای شیمیایی

در شرایطی که دولت بدون توجه به پیامدهای افزایش قیمت کودهای شیمیایی بر تامین محصولات اساسی کشاورزی و معیشت کشاورزان در شرایط تحریم اقدام کرده است بایست از کشاورزان درخواست کرد که راهکارهای فنی را برای مواجهه با این فشارها به منظور تدوام…

زراعت برنج و دانستنيهاي ضروري آن

زراعت برنج از آنجا که به تولید دومین یا سومین محصول استراتژیک در جهان می انجامد از اهمیت خاصی برخوردار است که متن پیش رو به همین امر و ضرورتهای آن می پردازد. برنج گیاهی است ازخانواده غلات  Graminea است که جزء مواد غذایی اصلی مردم بویژه …