مرور برچسب

کود فسفات کلسیم

نقش کلسیم در گیاه

نقش کلسیم در گیاه کلسیم در گیاه، به صورت کاتیون جذب می شود. ++Ca Ca+2 وظایف کلسیم در گیاه دانشمندان کشاورزی، نقش کلسیم را در گیاه بسیار متعدد می دانند. اما در زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم: کلسیم باعث استحکام

کود های پر نیاز در کشاورزی

کود های پر نیاز در کشاورزی (شیمیایی ، معدنی ، بیولوژیکی )که کود های شیمیایی عمدتا شامل نیتروژن ، فسفر و پتاسیم هستند. کود های پر نیاز در کشاورزی کود ها تامین کننده عناصر غذایی مورد نیاز برای رشد گیاه بوده، و در صورت رعایت نکات فنی

کوددهی بیش از حد گیاهان و راه‌حل‌ها

کوددهی بیش از حد گیاهان بیشتر از اینکه منفعتی داشته باشد برای گیاهان مضر است. دانستن علائم رایج کوددهی بیش از حد گیاهان، امری مهم است تا بتوانید مشکل را برطرف و از بدترشدن آن نیز جلوگیری کنید. مهمترین علامت های کوددهی بیش از حد گیاهان

کود فسفاته و کاربرد آن در کشاورزی

کود فسفاته بعنوان یک عنصر ساختمانی در ساخت اسیدهای نوکلئیک نقش دارد این اسید ناقل اطلاعات ژنتیکی در گیاه میباشد. بنابراین نقش مهمی در بازتولید گیاهی و فعالیت متابولیکی گیاه نقش دارد که به طور غیرمستقیم برعملکرد محصولات

علت جذب نشدن کلسیم از طریق ریشه در تابستان

جذب نشدن کلسیم گاهی ممکن است با وجود کود دهی مناسب، کلسیم جذب گیاه نشود. اما علت جذب نشدن کلسیم در فصل تابستان چه عاملی است؟ یا بهتر است بپرسیم چه فصل و زمانی مناسب جذب این عنصر از طریق گیاه می باشد؟ در ادامه ما را دنبال کنید تا به این
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )