مرور برچسب

کود سولفات مس

بررسی کاربرد مس در کشاورزی

به طور کلی می توان گفت که نقش و کاربرد مس در کشاورزی ، نقش کلیدی دارند. مس یک عنصر مهم برای رشد بعضی از گیاهان محسوب می شود و درخاک هایی که فقر مس دارند یا قابلیت جذب مس آن ها پایین است لازم از ترکیبات مس دار مانند سولفات مس استفاده شود.
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )