مرور برچسب

کود سبز

مزایای استفاده از کود سبز (Green manure)

کود سبز همان گیاهی است که قبل از گیاه اصلی کشت می شود و پس از رشد سبزینه آن را به درون خاک می فرستند و در آن شخم می زنند. سپس اقدام به کشت گیاه اصلی می کنند. کود سبز شامل گیاهی است که آنرا قبل از کاشت محصول اصلی کشت کرده و بعد از
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )