مرور برچسب

کود دهی گندم

اصول کود دهی گندم و جو در مرحله پنجه زنی

زمان بندی صحیح مصرف کود در مرحله پنجه زنی گندم و جو برای افزایش جذب عناصر غذایی، افزایش بهره وری محصول و تولید محصول سالم اهمیت زیادی دارد. کود دهی در مرحله پنجه زنی گندم و جو از مهمترین مراحل رشدی که میتواند اثرات زیادی در افزایش
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )