مرور برچسب

کود دهی درختان گردوی بزرگ

تغذیه و کود دهی درختان گردو

تغذیه و کود دهی درختان گردو از آنجایی که در مسیر ادامه حیات درخت گردو و اقتصادی بودن آن تاثیر گذار می باشد از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است و در این مقاله سعی میشود به میزان و مقدار استاندارد هر کدام در مراحل مختلف رشد گردو پرداخته شود…
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )