مرور برچسب

کودهای شیمیایی

آشنایی با کود های پر نیاز در کشاورزی

کود های پر نیاز در کشاورزی (شیمیایی ، معدنی ، بیولوژیکی )که کود های شیمیایی عمدتا شامل نیتروژن ، فسفر و پتاسیم هستند. کود های پر نیاز در کشاورزی لازم به ذکر است که کود ها تامین کننده عناصر غذایی مورد نیاز برای رشد گیاه بوده، و در

اختلاط کود های شیمیایی کشاورزی ، اصول و نحوه مخلوط کردن آن ها

اختلاط كود های شیمیایی کشاورزی ، موضوعی است که کشاورزان حرفه ای از اهمیت آن جهت دست یابی به محصول بیشتر و سودآورتر آگاه هستند. برخی از این ترکیبات با هم ناسازگارند و نباید با هم مخلوط شوند، اختلاط این کودها با هم باعث ایجاد ترکیبات نامحلول

کود اوره چیست و چه خواصی برای درختان و گیاهان دارد ؟

کود اوره که در دهه گذشته به عنوان یک کود ازته تقریبا جایگزین آمونیوم نیترات شده است. و این باعث شده است که سوالاتی جدید درباره کود اوره و استفاده از آن (زمان ، نحوه و مقدار مصرف) برای گیاهان مختلف مانند مرکبات ، سیفی جات ، گندم ،
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )