مرور برچسب

کوددهی گیاه سیر

خاک مناسب برای کاشت گیاه سیر

خاک مناسب برای کاشت گیاه سیر ،خاک سست و خوب زهکشی شده با بافت لوم شنی ایده آل ترین خاک برای کاشت سیر است. اما تعداد زیادی از کشاورزان در خاک رس نیز سیرهای خوبی برداشت می کنند. خاک مناسب برای کاشت گیاه سیر اما اگر تمام مخلوط خاک رسی

مقایسه کودهای حیوانی ( مرغی، گوسفندی و گاوی)

کودهای حیوانی از مدفوع چهارپایان، پرندگان، پودر استخوان، خون تازه، گوشت خشک شده و سم یا شاخ آن ها تشکیل شده است. ترکیب شیمیایی این کودها با توجه به نوع تغذیه ی حیوانات متفاوت هستند و تاثیرات متفاوتی نیز بر خاک می گذراند. با توجه به ویژگی
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )