مرور برچسب

کنه گال نمدی

کنه گال زگیلی درخت گردو

بیماری کنه گال زگیلی درخت گردو نالپا در سال 1891 این گونه را از روی درخت گردو جمع آوری و آن را تحت عنوان کنه گال زگیلی درخت گردوی ایرانی نامگذاری و توصیف کرده است. دامنه انتشار آن کشورهای آسیایی به ویژه ایران و اروپا می باشد. این کنه…