مرور برچسب

کنترل کمبود پتاسیم در گیاهان

کمبود پتاسیم در گیاهان

کمبود پتاسیم در گیاهان باعث می‌شود در برگ هایی که به صورت دو لپه‌ای می باشد. مثل برگ بوته های خیار و اکثر صیفی جات، لبه‌های برگ به صورت زرد و بعد از آن به رنگ قهوه‌ای در‌آید. کمبود پتاسیم در گیاهان کمبود پتاسیم در گیاهان
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )