مرور برچسب

کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه درختان میوه

عارضه پوسیدگی ریشه و طوقه درختان میوه

پوسیدگی ریشه و طوقه درختان میوه در بیشتر کشورهای میوه خیز جهان در باغ های میوه های دانه دار،هسته دار و خشکباری مخصوصا پسته،گردو و بادام شیوع دارد و خسارت هنگفتی به آنها وارد می سازد. پوسیدگی ریشه و طوقه درختان میوه نشانه ها روی
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )