مرور برچسب

کنترل عارضه لکه دوده ای در سیب

عارضه لکه دوده ای در سیب درختی

عارضه لکه دوده ای در سیب یکی از مشکلات مربوط به فیزیولوژی درخت سیب می باشد که ارتباط تنگاتنگی با کمبود کلسیم دارد به گونه ای که به علت عوامل دخیل در کاهش درصد کلسیم درخت سیب، لکه و نقاط تیره در سطح میوه ظاهر می گردد. عارضه لکه دوده ای
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )