مرور برچسب

کنترل بیماری گموز مرکبات

بیماری گموز مرکبات و روش های کنترل آن

بیماری گموز مرکبات به نام های دیگری نظیر انگومک مرکبات، پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه نیز شناخته می شود.بیماری گموز سبب پوسیدگی طوقه و ریشه گیاه می شود. بیماری گموز مرکبات کاشت مرکبات نقش بسیار مهمی در
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )