مرور برچسب

کنترل بیماری پوسیدگی طوقه برنج

بیماری پوسیدگی طوقه برنج

بیماری پوسیدگی طوقه برنج یک بیماری بذر زاد است و بطور گسترده در برنجکاریهای مناطق حاره و معتدله جهان پراکنده است و به نامهای مختلف با كانا و قدکشیدگی برنج مشهور است. بیماری پوسیدگی طوقه برنج این بیماری از طریق باد یا آبی که حاوی
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )