مرور برچسب

کنترل بیماری های ویروسی ذرت

بیماری های ویروسی ذرت

بیماری های ویروسی ذرت در اکثر نقاط ذرت خیز کشور مشاهده می شود اما در مناطق سردسیر و خنک، خسارت بیشتری وارد می کند. ذرت، میزبان ویروس های مختلفی می باشد اما ویروس موزاییک کوتولگی ، ویروس کوتولگی زبر و ویروس موزاییک ذرت، نسبت به دیگر عوامل
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )