مرور برچسب

کنترل بیماری موزاییک گوجه فرنگی

بیماری موزاییک گوجه فرنگی و کنترل آن

بیماری موزاییک گوجه فرنگی مولود ویروسی به نام (TMV) است ،این ویروس با آسیب رساندن به برگ ها، گل ها و میوه ها و ایجاد کوتولگی در کل گیاه گوجه فرنگی خسارت جدی وارد می کند. بیماری موزاییک گوجه فرنگی اگر گیاهان در موقع آلوده شدن جوان
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )