مرور برچسب

کنترل بیماری شفاف شدن فلس پیاز

عارضه شفاف شدن فلس پیاز

عارضه شفاف شدن فلس پیاز سبب فاسد شدن و از بین رفتن کامل گیاه می شود از علل این اتفاق می توان به تاخیر درز مان برداشت و دمای بالای ماه آخر اشاره نمود. عارضه شفاف شدن فلس پیاز تاخیر در زمان برداشت و بالا رفتن دما در ماه
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )