مرور برچسب

کنترل بیماری زنگ بادام زمینی

بیماری زنگ بادام زمینی

بیماری زنگ بادام زمینی که عامل آن قارچ Puccinia arachidis می٬باشد. یکی از مهمترین بیماری برگی بادام زمینی هست. اگر این بیماری با بیماری لکه برگی دیر هنگام همراه باشد تا ۵۰ درصد عملکرد گیاه را کاهش می دهد. بیماری زنگ بادام
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )