مرور برچسب

کنترل بیماری زنگ انجیر

بیماری زنگ انجیر و چگونگی کنترل آن

بیماری زنگ انجیر یک بیماری قارچی است که توسط گونه ای قارچ به نام ” Cerotelium fici ” ایجاد می شود. قارچ عامل این بیماری برای تکثیر و گسترش به سطح برگ احتیاج دارد. این بیماری در صورت تشدید باعث ریزش زود هنگام برگ درختان انجیر می شود.
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )