مرور برچسب

کنترل بیماری آکاریوز زنبور عسل

بیماری آکاریوز زنبور عسل

بیماری آکاریوز زنبور عسل یا آکاراپیس يك بيماري انگلي مهم و واگير است كه آكاراپيس وودي عامل آن و به سيستم تنفسي هر سه نوع زنبور ( ملكه، كارگران و زنبوران نر )حمله ميكند و يكي از عوامل مهم تلفات زمستانه ميباشد. بیماری آکاریوز زنبور عسل
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )