مرور برچسب

کنترل انواع آفت ها و بیماری های نهال زیتون

آشنایی با انواع آفت ها و بیماری های زیتون

انواع آفت ها و بیماری های زیتون برای کسانی که این درخت را پرورش می.دهند مهم است. زیتون درختی نیمه گرمسیری و بومی.منطقه مدیترانه است. نهال زیتون در صورت محافظت مناسب می.تواند به مدت طولانی تا ۱۰۰۰ سال عمر کند. انواع آفت ها و
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )