مرور برچسب

کنترل اسیدوز گوسفند

بیماری اسیدوز گوسفند

اسیدوز گوسفند یکی از بیماری های شایع دردامداری هاست است که نوعی بیماری حاد متابولیکی به شمار می رود. این بیماری موجب سردی و عدم تحرک گوسفند شده و در صرت عدم درمان، منجر به مرگ دام می شود. اسیدوز گوسفند اسیدوز گوسفندان یا بیماری
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )