مرور برچسب

کنترل آفت پسیل یا عسلک زیتون

آفت پسیل یا عسلک زیتون

آفت پسیل یا عسلک زیتون به نام آفت برفك هم شناخته مي‌شود. در ايران آلودگي شديد آفت در مناطقي از باغات مشاهده مي‌شود كه با توجه به عدم كنترل مطلوب و به موقع در زمان فعاليت، عملكرد درخت كاهش مي‌يابد. آفت پسیل یا عسلک زیتون آفت پسیل
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )