مرور برچسب

کنترل آفت لیسه سیب

آفت لیسه سیب (Apple ermine)

آفت لیسه سیب یا Apple ermine با نام علمی (Hyponomeuta malinellus (Yponomeuta malinellus ، و مشخصات راسته و خانواده Lep. Hyponomeutidae است. آفت لیسه سیب این گونه بیشتر آفت درختان سیب است و در اکثر نقاط کوهستانی و سردسیر کشورما
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )