مرور برچسب

کنترل آفت شپشک سن خوزه آلبالو

آفت شپشک سن خوزه آلبالو

آفت شپشک سن خوزه آلبالو با نام Quadraspidiotus pernicious (Comstock) در سراسر دنیا شناخته میشود. خواستگاه ابتدایی این آفت کشور چین است. به علت تولید مثل بسیار زیاد، به سرعت در سراسر دنیا گسترش یافت. آفت شپشک سن خوزه آلبالو این
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )