مرور برچسب

کلم بروکلی

آفت نقاط سیاه کلم (لکه فلفل) 

آفت نقاط سیاه کلم (لکه فلفل) با شدت های مختلفی بر روی برگ های خارجی قسمت head کلم رخ می‌دهد، اما اغلب به قسمت درونی هم کشیده می‌‌شود. علائم می تواند در مزرعه یا پس از برداشت ظاهر گردد. عامل بیماری علت دقیق ایجاد لکه فلفل مشخص

کوددهی کلم و رعایت اصول آن

دانستن نحوه کوددهی کلم کلید داشتن یک محصول پربار و باکیفیت است.شاید شنیده باشید که کلم یک تغذیه کننده سنگین است. هنگام رشد کلم، مقادیر کافی مواد مغذی برای تولید کلم های بزرگ با برگ های سالم ضروری است. انجام آنالیز خاک قبل از هر گونه
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )