مرور برچسب

کلزا

کاشت داشت و برداشت دانه روغني کلزا

دانه روغني کلزا از سالهاي گذشته وارد کشور شده و تحقيقات متعددي روي کاشت داشت و برداشت کلزا انجام گرفته است. در سالهاي اخير به دليل توجه بيشتر به توسعه و ترويج کلزا، سطح زير کشت آن افزايش قابل ملاحظه اي يافته ، ويژگي هاي خاص گياه کلزا و…

گل جالیز و روشهای پیشگیری غیر شیمیایی

گل جالیز ، انگلی مطلق و کامل است که در دسته ی گیاهان یک ساله ی علفی قرار دارند این گیاه زندگی انگلی دارد ،یعنی برگ و کلوروفیل ندارد پس قادر به ساختن غذای خود نیست و آب و مواد غذایی خود را از ریشه دیگر گیاهان میگیرد در نتیجه باعث کاهش…