مرور برچسب

کلروپتاسیم

کود کلرید پتاسیم

کود کلرید پتاسیم (Potassium chloride)  یکی از پرکاربردترین کودهای پتاسیم به دلیل قیمت پایین است. همچنین کود کلرید پتاسیم با اسامی دیگری از جمله پتاسیم کلراید، سیلوبت، کلروپتاسیم، کلروپتاس نیز شناخته می شود و بیش از هر منبع دیگری حاوی
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )