مرور برچسب

کلات کردن یا کلات کود

کلات کردن یا کلات کود چیست؟و چرا کود کلات شده بهتر است؟

کلات کردن یا کلات کود یک روند ساده و طبیعی است، جایی که فلزات با ترکیبات آلی بهم می پیوندند. وقتی سلول های گیاه مواد مغذی را جذب می کنند فورا با اسیدهای آلی از جمله اسیدسیتریک، اسید مالونیک، اسید هومیک و آمینواسید به شکل کلات شده در می…