مرور برچسب

کشت خیار در گلدان

بذرگیری خیار چه گونه است؟

بذرگیری خیار بذرگیری خیار در ابعاد تجاری یا برای کشاورزان محلی امری بسیار حیاتی است و پیچیدگی های خاص خود را دارد. عدم گرده افشانی بین بوته ها و جلوگیری از ورود بیماری های بذرزاد از چالش های بذرگیری برای کشاورزان است. مطالب مرتبط:
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )